Zásady ochrany osobních údajů zákazníka

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává firma eFact, s.r.o., IČO: 27309304 jako provozovatel Kavárny Kočičí Praha a eshopu Kavárny Kočičí Praha zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení;
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména
e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště;
c) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o produktech, které si u nás
objednáváte, platby a údaje o reklamacích;
d) údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní
aplikaci, zejména zboží, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob
pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš
web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické
parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho
verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci
zařízení;
i) údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a
také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha,
identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení
obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a
obdobných technologií;
j) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o
službách, které u nás objednáváte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování
při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku,
finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různým službám.

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu
plnění právní povinnosti, nebo
b) na základě vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné
zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu,
nebo si u nás vytvoříte objednávku. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud s námi
komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu.

Pokud navštívíte náš web
B.1.1 Využívání souborů cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako
cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči
nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během
prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej
zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné
zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku,
která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons),
což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány
na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech
těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.
Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení
uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.
Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
• identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných
návštěvách, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
• zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
• se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení
k našemu webu a nejedná místo vás;
• evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
• sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy
a měřit účinnost reklamy;
• zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém
prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám
nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.
Dále do vašeho zařízení:
• ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
o přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně
produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na
našem webu;
• umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
o ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
o pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a
sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
o k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického
přihlášení, zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“ nebo odeslání notifikací
souvisejících s provedenou objednávkou prostřednictvím služby Messenger a
zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a
jiných webových stránkách, než je náš web.
Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí
na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje
o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam
sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete v části: Kdo vaše osobní údaje zpracovává a
komu je předáváme?;
Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete
v sekci Nastavení soukromí a po našem upozornění kliknete kamkoli na našem webu (mimo panel
s upozorněním) nebo kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to,
s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v sekci Nastavení soukromí.

B.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu
Pokud navštívíte web eshop.kavarnakocici.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho
oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
• získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším
oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;
• vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho
jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření
efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na
webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
• testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům
s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek
z objednávání u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich
služeb pro vás;
• předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším
oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost
vašich dat.
Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:
• IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými
zařízeními v síti internet);
• operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
• prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
• adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 50 měsíců. Proti tomuto zpracování máte
právo uplatnit námitku.
Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy
bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které
vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní
nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z
nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy
každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně budete něco objednávat,
využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 50 měsíců. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v sekci Nastavení soukromí.

B.3.1 Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem
vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.
Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným
účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou,
kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:
• abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje
z rozpracované objednávky;
• abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;
• pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim
partnerům provozujícím platební systémy, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje
zpracovává a komu je předáváme?;
• v souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby; v této souvislosti můžeme vaše
údaje předat také dodavateli služby, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje
zpracovává a komu je předáváme?;
• v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí emailu, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů.
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř.
vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

B.3.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje
o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
V této souvislosti můžeme také na základě nezbytnosti pro ochranu našich právních nároků pro tento účel zpracovat vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách za účelem:
• získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit,
zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde
zlepšování našich služeb pro vás a
• poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy pomocí sociálních sítí nebo jinými elektronickými prostředky; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb.
Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a
kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené
údaje, které pro tento účel používáme.
Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu
trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci
promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše
osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí
doby po jeho ukončení.
Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od uskutečnění objednávky.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit
námitku.

B.3.3 Zpracování na základě plnění právních povinností
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme
právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním
základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu
dodržování zejména následujících zákonů:
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím e-mailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní
údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného
zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
• vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a váš požadavek se
vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy
s vámi;
• evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
• prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou něco
objednáváte nebo uplatníte reklamaci;
• jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.
Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 50 měsíců od ukončení poskytování námi
zprostředkovaných služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo
uplatnit námitku.

Pokud navštívíte naší pobočku
Pokud navštívíte naši pobočku, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které
můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za
účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je
současně náš oprávněný zájem.
Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nejvýše 6 měsíců. Proti tomuto zpracování máte
právo uplatnit námitku.

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora
vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a
odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
• v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění
podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás něco objednáváte, konkrétně
o partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především
v souvislosti s platbou kartou, zejména společnostem Global Payments s.r.o., IČO
270889 a PayU S.A. se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko;
• na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání
souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to
konkrétně:
o Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
o Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné
zde: https://policies.google.com/technologies/ads
o Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou
dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje
zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje
zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:
a) poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je
Microsoft a Google;
b) provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google v rámci služby Google Analytics a
HotJar (HotJar Ltd, se sídlem 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta), kteří nám
pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání služeb nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv a nahráváním kamerového záznamu naší poboček.
Pokud u nás něco objednáváte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet
dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy,
zajišťujících prodej na splátky, například údaj o číslu vašeho účtu, nebo úspěšném provedení platby.

E. Předávání údajů mimo EU
Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám mimo EU.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při
zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou
dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká
máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět
v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní
údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají,
jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto
osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních
údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
Právo na opravu
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo
neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez
zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž
zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje
potřebujeme nadále zpracovávat;
• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku
proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných
zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování
opravňovaly, nemáme nebo
• domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu
s obecně závaznými předpisy.
Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned
smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich
osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či
obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu
opravňuje?).
Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních
údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich
osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto
případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování
osobních údajů musíme omezit když:
• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
• vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec
toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů
upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu
takové údaje stejně poskytli);
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
• vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole
Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka
oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které
zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám
poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli
na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme
automatizovaně v našich elektronických databázích.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho
oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o
marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních
případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom
v takovém zpracování pokračovali.
Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u
příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že
vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš email gdpr@kavarnakocici.cz.
Další aktuální kontaktní informace jsou dostupné na webu www.kavarnakocici.cz.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných
případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit
o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme
informovat.

 

V Praze dne 24.5.2018